Kontakt

Firma: Football Invest
Prezes zarządu: Artur Warwas
Siedziby: Niemcy i Polska
Współpracownicy: cały świat
Telefon /Niemcy/: +49 / 6221 64 799 79
Telefon /Polska/: +48 / 22 2 99 88 40
Faks /Niemcy/: +49 / 3212 13 84 558
E-mail: business@footballinvest.com
Strony firmy: www.footballinvest.com

www.footballinvestments.com

Partner biznesowy: KOMMERZ® Sp. z o.o.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

Polska

www.kommerz.pl