Kontakt

Společnost: Football Invest
Předseda představenstva: Artur Warwas
Sidla: Německo a Polsko
Spolupracovníci: po celém světě
Telefon /Německo/: +49 / 6221 64 799 79
Telefon /Polsko/: +48 / 22 2 99 88 40
Faks /Německo/: +49 / 3212 13 84 558
E-mail: business@footballinvest.com
Webové stránky: www.footballinvest.com

www.footballinvestments.com

Obchodní partner: KOMMERZ® s.r.o.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

Polsko

www.kommerz.pl